Mengapakah guna Actyvate?

SEMUA DIALU-ALUKAN

Actyvate didedikasikan kepada para belia dari semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan projek inovatif yang akan memberi manfaat kepada masyarakat.

LEBIH PEMBIAYAAN

Kami memadankan dana semaksimum RM50,000 atas pendanaan ramai untuk memastikan projek anda memperolehi impak.

KAMI MELIPUTI SEGALA BAHAGIAN

Bahagian projek kami tidak berkompromi supaya memastikan kesan sosial yang tinggi dalam pelbagai bidang dan kawasan.